Helpen jullie mij bij het aantrekken van steunkousen? Kunnen jullie dagelijks de wond van mijn vader verzorgen?

U woont zelfstandig en heeft behoefte aan thuiszorg. Voor elke situatie heeft Careaz een professionele oplossing. Uw manier van leven is hierbij het uitgangspunt. Samen kijken we naar wat u en uw omgeving zelf kunnen doen en wij helpen daar waar het nodig is. Zorg persoonlijk maken, noemen we dat bij Careaz.

Welke thuiszorg is er?

Careaz heeft verschillende vormen van thuiszorg, zodat u zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen.

Zo is er:

 • hulp bij dagelijkse verzorging: bijvoorbeeld bij het opstaan en naar bed gaan of douchen en aankleden,
 • begeleiding: thuis of in een groep, bijvoorbeeld dagverzorging of dagactiviteit op een locatie van Careaz,
 • verpleegkundige zorg: zoals wondverzorging, een infuus voor voeding of een maagsonde,
 • medisch specialistische zorg: bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wondzorg met een SmartGlass
 • zorg in de laatste levensfase: als u de laatste dagen van uw leven thuis wilt zijn,
 • advies van een verpleegkundige: bij een ernstige of chronische ziekte zoals wond- en stomazorg of na een hersenbloeding,
 • alarmering: met één druk op de knop 24 uur per dag verzekerd van professionele hulp als dat ineens nodig is,
 • maaltijdservice: wanneer elke dag zelf koken niet meer gaat,
 • vakantiezorg: voor verzorging en verpleging op uw vakantieadres.

Wat voor zorg u thuis ook nodig heeft, er is geen wachttijd bij Careaz. U kunt altijd bij ons terecht!

Thuiszorg van Careaz: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd

Bij Careaz krijgt u hulp of zorg van een medewerker die werkt vanuit een klein en wijkgericht zorgteam. U wordt dus zoveel mogelijk door dezelfde medewerker geholpen. Het zorgteam kent uw wijk of dorp in de Achterhoek als geen ander. Ook krijgt u een vast contactpersoon waar u met uw vragen terecht kunt. Wel zo vertrouwd.

Wat zijn de kosten?

 • Voor begeleiding, verzorging of verpleging van Careaz is een indicatie nodig. Een indicatie voor begeleiding kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De wijkverpleegkundige van Careaz stelt de indicatie voor verzorging en verpleging.
 • Voor verzorging en verpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Deze kosten vallen onder de zorgverzekeringswet. Een uitzondering hierop geldt wanneer mensen een indicatie hebben voor zorg en verblijf (WLZ-indicatie), maar thuis de zorg ontvangen. In dat geval wordt wel een eigen bijdrage betaald en stelt het CIZ de indicatie. 
 • Toewijzing van een Wmo-indicatie zorgt ervoor dat de kosten grotendeels worden vergoed. U betaalt echter altijd een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen en vermogen. U kunt uw bijdrage uitrekenen op de website hetcak.nl. Het CAK is de instantie die namens gemeentes en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eigen bijdragen berekent en int.
 • De kosten voor alarmering en de maaltijdservice zijn voor uw eigen rekening.
 • De verblijfskosten van uw vakantie zijn voor eigen rekening, de zorg wordt via uw indicatie vergoed.
 • Het is ook mogelijk om de verschillende vormen van thuiszorg particulier of via het persoongebonden budget (PGB) bij Careaz in te kopen.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kosten en vergoedingen.