Ik ben net geopereerd, maar wil zo snel mogelijk weer naar huis. Een ziekenopname? Maar hoe moet dat dan met mijn boerderij?

Wie in het ziekenhuis ligt, wil natuurlijk graag weer zo snel mogelijk naar huis. Daarbij is het een veilig idee als u thuis de eerste tijd nog de medisch-specialistische zorg kunt krijgen zoals dat ook in het ziekenhuis gebeurt. Als u thuis medisch-specialistische zorg wilt ontvangen, vraag dan aan de dokter in het ziekenhuis of het Mobiel Verpleegkundig Team van Careaz ingeschakeld kan worden. Voor u betekent de medische specialistische zorg thuis meer zelfstandigheid, minder reistijd en verblijf in een vertrouwde omgeving. Wie wil dat nu niet?

Wat zijn de kosten?

Er zijn verschillende manieren om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen:

  • Om gebruik te kunnen maken van het Mobiel Verpleegkundig Team is een zogeheten uitvoeringsverzoek van een arts nodig. Met dat verzoek worden alle kosten vergoed via de Zorgverzekeringswet.
  • Wat ook kan: de wijkverpleegkundige van Careaz stelt een indicatie voor u. Zij doet onderzoek naar uw zorgbehoefte en maakt in overleg met u een zorgplan. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Het kan wel zijn dat u uw eigen risico van de zorgverzekering moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan hier duidelijkheid over geven.
  • Het is ook mogelijk om de specialistische zorg particulier of via het persoonsgebonden budget (PGB) bij Careaz in te kopen.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kosten en vergoedingen.