Soms wil je wel eens praten over dingen die je bezighouden.
Door mijn ziekte ben ik na gaan denken over mijn leven.

Careaz biedt geestelijke zorg

Luisteren naar de mensen die bij Careaz wonen én naar hun naasten is de specialiteit van Coosje Meerveld (links op de foto) en Imka Wieggers, de geestelijk begeleiders van Careaz. Coosje en Imka kunnen u ondersteunen door met u te praten

  • over vragen, gedachten of gevoelens die een verhuizing naar het woonzorgcentrum of kleinschalige woongroep met zich meebrengen,
  • over het verlies van uw gezondheid of een dierbare,
  • over wat u is overkomen in uw leven,
  • over uw zorgen of keuzes die u moet maken,
  • over uw geloof of levensbeschouwing,
  • over de zin van uw leven, nu en straks,
  • over uw wensen, ook van uw levenseinde of uitvaart,
  • tijdens de laatste levensfase. Er aandacht voor spiritualiteit, gesprekken en rituelen die bijdragen aan passend en vertrouwd afscheid nemen.

Coosje en Imka benaderen u niet vanuit uw ziekte, ouderdom of rol als mantelzorger, maar leggen de nadruk op u als mens. Ze zijn graag een luisterend oor voor dingen die u bezighouden en dragen zo bij aan een positieve gezondheid en het levensgeluk van bewoners en hun naasten. Vanzelfsprekend kunt u rekenen op hun vertrouwelijkheid.

Uitvaartbegeleiding door Careaz

De zorg voor de mensen die bij Careaz wonen, hoeft niet te stoppen als iemand overlijdt. Ook tijdens de uitvaart kunt u op Careaz rekenen. Imka kan als u dat wil de uitvaartbegeleiding doen.

Zo kunt u de geestelijk begeleiders van Careaz bereiken

Coosje Meerveld 
(geestelijk begeleider Careaz, locaties Dr. Jenny en Patronaatshof)                             
T 06 - 53 98 40 52                       
E c.meerveld@careaz.nl

Imka Wieggers
(geestelijk begeleider Careaz, locaties Antoniushove, Hof van Flierbeek en J.W. Andriessen)
T 06 - 53 98 45 85 
E i.wieggers@careaz.nl