Soms wil je wel eens praten over dingen die je bezighouden. Door mijn ziekte ben ik na gaan denken over mijn leven.

Luisteren naar de mensen die bij Careaz wonen én naar hun naasten is de specialiteit van de geestelijk verzorgers van Careaz. Zij kunnen u ondersteunen door met u te praten

  • over vragen, gedachten of gevoelens die een verhuizing naar het woonzorgcentrum of kleinschalige woongroep met zich meebrengen,
  • over het verlies van uw gezondheid of een dierbare,
  • over wat u is overkomen in uw leven,
  • over uw zorgen of keuzes die u moet maken,
  • over uw geloof of levensbeschouwing,
  • over de zin van uw leven, nu en straks,
  • over uw wensen, ook van uw levenseinde of uitvaart,
  • tijdens de laatste levensfase. Er aandacht voor spiritualiteit, gesprekken en rituelen die bijdragen aan passend en vertrouwd afscheid nemen.

De geestelijk verzorgers benaderen u niet vanuit uw ziekte, ouderdom of rol als mantelzorger, maar leggen de nadruk op u als mens. Ze zijn graag een luisterend oor voor dingen die u bezighouden en dragen zo bij aan een positieve gezondheid en het levensgeluk van bewoners en hun naasten. Vanzelfsprekend kunt u rekenen op hun vertrouwelijkheid.

Zo kunt u de geestelijk begeleiders van Careaz bereiken

Michelle van Leussen (links op foto)
(geestelijk begeleider Careaz, regio Oost-Gelre en regio Aalten)                             
T 06 - 51 18 31 47                        
E M.vanLeussen@careaz.nl


Siegrit Jonker (rechts op foto)
(geestelijk begeleider Careaz, regio Oost- Gelre en Berkelland)                             
T 06 - 51 18 30 83                       
E Siegrit.Jonker@careaz.nl