Heb ik nou wel of niet mijn medicijnen ingenomen? Moeder neemt niet altijd op het juiste tijdstip haar tabletje in.

Heeft u hulp nodig bij het innemen van uw medicijnen? Dan heeft Careaz Thuiszorg een handige oplossing: de Medido. De Medido is een soort medicijnendoos die u een signaal geeft wanneer het tijd is om uw medicijnen in te nemen. De Medido wordt gevuld in samenwerking met de apotheek. Zo krijgt u op het juiste moment de juiste medicijnen aangereikt.

Zo werkt het

De Medido werkt als volgt: wanneer het alarm gaat, neemt u de medicijnen die verpakt zijn in een zakje uit het apparaat. Het zakje wordt voor u geopend waardoor u uw medicijnen gemakkelijk kunt innemen. Als u vergeet de medicijnen uit het apparaat te halen, herhaalt het alarm zich enkele malen. Komt er geen reactie? Dan gaat er een signaal naar de alarmcentrale en wordt u gebeld. Als u ook de telefoon niet opneemt, krijgt een medewerker van Careaz een seintje om actie te ondernemen. Zo is goede zorg toch gewaarborgd. U bent met dit slimme apparaat niet (meer) afhankelijk van hulp van anderen en wordt bovendien niet gestoord in uw dagelijkse ritme of privacy.

Wat zijn de kosten?

  • Voor zorg met de Medido is een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige van Careaz stelt deze indicatie, die ervoor zorgt dat de kosten grotendeels worden vergoed. U betaalt u geen eigen bijdrage, maar het kan wel zijn dat u uw eigen risico van de zorgverzekering moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan hier duidelijkheid over geven.
  • Het is ook mogelijk om de zorg met de Medido particulier of via uw persoonsgebonden budget (PGB) bij Careaz in te kopen.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kosten en vergoedingen.