Heb ik recht op pauze? De medewerker is het gezicht van de organisatie!

Ondernemingsraden in de zorg maken drukke tijden door, want er verandert veel. Het is de taak van de ondernemingsraad om mee te denken over het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie en om hierbij de belangen van de medewerkers te behartigen. Zo ook bij Careaz.

Ondernemingsraad Careaz

De ondernemingsraad van Careaz heeft gekozen voor een vorm van medezeggenschap die past bij de ontwikkeling en drie kernwoorden van Careaz: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. De OR heeft zeven vaste zetels, die worden aangevuld met werkgroepen en commissies van collega’s die gemotiveerd zijn om met een bepaald onderwerp aan de slag te gaan. Kennis en ervaring van de werkvloer komen zo samen met de visie van het bestuur en management.

 

Verschillende rollen en belangen

De ondernemingsraad doet haar werk met TROTS: Transparant, Respectvol, Overtuigd, Trots en Samen. Ze slaat bruggen en bevordert besluiten die goed zijn voor alle mensen en voor Careaz als organisatie en zoekt daarbij een goede balans tussen de verschillende belangen. De OR zet net als Careaz, ook in op zelforganisatie door gebruik te maken van verschillende rollen. De ene keer is dat proactief, bij een andere gelegenheid meer participerend, geïnformeerd, beoordelend, operationeel of evaluerend.

Werkwijze

De OR komt volgens een vergaderschema eenmaal per maand bij elkaar, maar vinden elkaar ook op afstand middels het sociale intranet en beeldbellen. Daarnaast kent de OR een aantal keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder, de artikel 24-vergadering en een overleg waarbij er afvaardiging van verschillende raden samenkomen: ondernemingsraad, raad van bestuur, cliëntenraad en raad van toezicht.

Contact

Wil je contact met de OR? Benader dan Anita Delsing, ambtelijk secretaris Ondernemingsraad. Dit kan via Onderons (voor medewerkers van Careaz) of via email (voor externen): ondernemingsraad@careaz.nl.