Vanuit welke visie verleent Careaz zorg? Vinden jullie het belangrijk wat ik eigenlijk wil?

‘Zorg persoonlijk maken’ is de belangrijkste opdracht van Careaz. U goed willen kennen, weten wat u belangrijk vindt, bijdragen aan uw levensgeluk: daar gaat het ons om. Daarom richten we ons naast medische behandelingen ook op uw welbevinden en op zingeving. Zetten we ons in voor de beste zorg voor u. Het begrip ‘positieve gezondheid’, zoals omschreven door Machteld Huber, vormt de kern van waaruit wordt gewerkt. Dit betekent dat onze zorgteams het vermogen van mensen willen versterken om op een manier die bij hen past met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan.

Altijd met elkaar in gesprek

Ondersteuning of zorg van Careaz betekent dat u vertelt waaraan behoefte is en waar dit het beste kan worden aangeboden. Daarbij worden onze hulp en die van familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk met elkaar verweven, zodat ons motto ‘samen de zorg delen’ ook echt handen en voeten krijgt. Uitgaan van wat u nodig heeft en daarover communiceren met iedereen die bij die zorgvraag betrokken is: dat is onze visie. Deze koers vatten we samen in drie kernwoorden: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd.

Beste werkgever

Deze drie kernwoorden hanteren we ook om bij te dragen aan het werkplezier van onze medewerkers. Ze werken in kleinschalige, zelforganiserende teams met kaders en een eigen budget waardoor zij de ruimte krijgen hun deskundigheid optimaal in te zetten om de zorg persoonlijk te maken. Met deze werkwijze, korte communicatielijnen en aandacht voor talenten en de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen, zet Careaz zich in de beste werkgever te zijn.

Positieve uitstraling naar de regio

Continue willen leren en verbeteren omschrijft onze gedrevenheid de beste zorg te bieden, de beste werkgever én ook een betrouwbare partner in de regio te willen zijn. Careaz heeft vele samenwerkingsrelaties. Het doel van deze samenwerking is zoveel mogelijk middelen beschikbaar te hebben voor de directe zorgverlening zodat de beste zorg op de juiste plaats geboden kan worden. Naast een nauw contact met ziekenhuizen, huisartsen en gemeenten, is onze locatie Dr. Jenny bijvoorbeeld aangesloten bij het Korsakov Kenniscentrum en maken we samen met Azora, Markenheem, De Gouden Leeuw Groep BV en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé deel uit van een lerend netwerk. Ook werken we samen met MBO- en HBO-kennisinstituten.