Welke rol heeft de Raad van Toezicht? Vanuit welke visie werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht van Careaz bestaat uit Mascha Janssen (voorzitter), Stef Joosten, Monique Simons, Marcel Wijnands, Marieke Weersink en Paul Verploegen. Wilt u meer weten over de Raad van Toezicht en haar visie op toezicht? Klik hier voor meer informatie.

Governance Code

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met een in de sector breedgedragen Governance Code Zorg volgen zorgorganisaties, waaronder Careaz, zeven principes die bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen. In de Governance Code staat onder meer dat het beleid voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur openbaar gemaakt dient te worden. Ons beleid hierover leest u hier. Een overzicht van de gemaakte kosten in 2019 vindt u hier