Welke rol heeft de Raad van Toezicht? Vanuit welke visie werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht van Careaz bestaat uit Stef Joosten, Monique Simons, Wim Dellepoort (voorzitter), Mascha Janssen, Marcel Wijnands (v.l.n.r. op de foto). Wilt u meer weten over de Raad van Toezicht en haar visie op toezicht? Klik hier voor meer informatie.

Governance Code

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met een in de sector breedgedragen Governance Code Zorg volgen zorgorganisaties, waaronder Careaz, zeven principes die bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen. In de Governance Code staat oner meer dat het beleid voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur openbaar gemaakt dient te worden. Deze informatie leest u hier