Is Careaz een ANBI-instelling? Ik wil een gift doen aan Careaz. Kan dat?

Careaz is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-aangesloten instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze status te krijgen en te behouden zijn we verplicht een aantal documenten te publiceren. Hier leest u ons jaarverslag en -rekening, beleidsplan en algemene informatie.

Giften

Soms willen mensen een schenking doen aan Careaz. Dat kan. Om dit te regelen kunt u contact opnemen met de administratie van Careaz via het telefoonnummer van het Bedrijfsbureau: 0544 - 37 42 73. Belangrijk om te weten is dat giften aan een ANBI-instelling onder bepaalde voorwaarden mogen worden afgetrokken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover leest u op de website van de Belastingdienst.