Versoepeling bezoekersregeling

26-05-2020 - Careaz

Careaz start vandaag met het weer voorzichtig toelaten van bezoekers. Na een moeilijke periode voor de bewoners en familie, zijn we blij dat we deze stap kunnen zetten. We willen echter wel benadrukken dat de situatie rond corona kwetsbaar is én blijft. Wanneer het ‘de verkeerde kant op gaat’ heeft dit direct gevolgen voor de bezoekersregeling. Alleen wanneer we allemaal de regels opvolgen, houden we het besmettingsrisico zo klein mogelijk. Ook bij Careaz geldt: alleen samen houden we corona onder controle!

 

Bezoekersregeling

Ter voorbereiding op de versoepelde bezoekersregeling kregen bewoners, hun eerste contactpersoon en ook de medewerkers de afgelopen dagen informatie over hoe de regeling eruit ziet en wat dit voor hen betekent. Dit zijn de brieven met uitleg die de bewoners en contactpersonen kregen. Inmiddels zijn er afspraken ingepland en de eerste bezoekers welkom geheten. Zo kregen meneer en mevrouw Tragter visite van hun zoon Hans. Samen gingen ze naar buiten: 'Oohhh, wat heerlijk… om weer bezoek te ontvangen én om naar buiten te gaan en lekker in de zon te kunnen zitten!'

 

Andere versoepelingen

Naast de nieuwe bezoekersregeling maakt Careaz ook een planning met perspectief op versoepeling van andere onderwerpen. Denk hierbij aan het gebruik van de dagzorg, het Grand Café, de kapper en pedicure. Binnenkort komt hier meer duidelijk over en informeren wij u nader.