Preventief gebruik mond/neusmaskers vanaf 25 april

24-04-2020 - Careaz

Tot op heden zijn er op de woonzorglocaties van Careaz geen coronabesmettingen en werkten onze medewerkers zonder mond/neusmaskers. Aangezien er geen bezoek komt, betekent dit dat zij zich goed aan alle genomen maatregelen, afspraken en protocollen houden. Toch gaan we vanaf zaterdag 25 april voor een periode van vier weken de mond/neusmasker preventief inzetten op onze locaties en in de thuiszorg. Hieronder leest u waarom we dit doen.

 

Iedere dag komt er nieuwe informatie over het coronavirus. Zo versoepelde de regering deze week voorzichtig de maatregelen en is bekend geworden dat het coronavirus overgedragen kan worden voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn. Dat betekent dat het risico op besmetting er altijd is, ook al houden we ons aan de voorschriften. Onze medewerkers kunnen hun werk namelijk niet altijd op anderhalve meter afstand doen.

 

Van andere organisaties weten we dat als het virus eenmaal aanwezig is, het heel moeilijk is het aantal besmette cliënten en medewerkers beperkt te houden. De gevolgen zijn direct groot: meer cliënten worden ernstig ziek en komen te overlijden en meer medewerkers vallen uit. We weten nog niet goed hoe we dit kunnen voorkomen of bestrijden.

 

Over het gebruik van mond/neusmaskers is in de maatschappij veel discussie. Ook bij zorgorganisaties in de Achterhoek zijn de voor- en nadelen uitgebreid besproken. Daarbij is geconstateerd dat de beschikbaarheid van mond/neusmaskers voldoende is en de komende tijd ook blijft. Dat heeft ertoe geleid dat alle organisaties overgaan tot het preventief gebruik van mond/neusmaskers in de thuiszorg. Het preventief gebruik van mond/neusmaskers intramuraal verschilt per organisatie. Besloten is deze verschillen te respecteren en gezamenlijk een onderzoek te starten onder cliënten, medewerkers, mantelzorgers en familie om zicht te krijgen op het eventuele effect van het gebruik. Hoe dit onderzoek vormt krijgt, wordt nog nader uitgewerkt.

 

Samenvattend: vanaf zaterdag 25 april werken we bij Careaz zowel intramuraal en in de thuiszorg preventief met de mond/neusmaskers. Een belangrijke aanpassing in onze manier van werken waar we u via deze weg ook over willen informeren. 

 

Voor alle andere informatie en maatregelen verwijzen we u naar onze speciale coronapagina.