Bezoekersregeling versoepeld; actuele informatie coronavirus

09-07-2020 - Careaz

Per maandag 13 juli wordt de bezoekersregeling bij Careaz verder versoepeld. U hoeft geen afspraak meer te maken als u op bezoek wilt komen. De bewoner mag van iedereen bezoek ontvangen, echter nog wel steeds maximaal 2 tegelijk.

  

Het is goed nieuws dat we kunnen versoepelen, maar de situatie rond corona is én blijft kwetsbaar. Wanneer er een verdenking of besmetting is, heeft dit direct gevolgen. Daarom deze vriendelijke, maar toch dringende oproep: alleen wanneer we allemaal de regels opvolgen, houden we het besmettingsrisico zo klein mogelijk. Alleen samen houden we corona onder controle!

 

Algemene informatie 

Binnen Careaz is een coördinatieteam ingesteld dat regelmatig bij elkaar komt en alle betrokkenen bij Careaz informeert. We volgen de richtlijnen van het RIVM en trekken samen op met onze collega-organisaties in de regio. Onze medewerkers informeren we via intranet over de meest actuele maatregelen, protocollen en werkinstructies, bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

 

Informatie voor bewoners en cliënten

  • Bezoekers hoeven geen afspraak meer te maken als zij op bezoek wilen komen. De bewoner mag van iedereen bezoek ontvangen, echter nog  steeds maar van maximaal 2 bezoekers tegelijk.
  • Bij binnenkomst op de locatie registreert elke bezoeker zich door middel van het noteren van naam en telefoonnummer. Dit is een verplichting vanuit de overheid i.v.m. contactonderzoek bij een eventuele uitbraak.
  • Bezoek verblijft alleen in het appartement van de bewoner, het is nog steeds niet toegestaan in de huiskamer te komen.
  • De bewoner mag samen met de bezoeker weer een versnapering gebruiken in het Grand Café of op het terras van de locatie. Het verzoek is  niet rond te lopen, maar plaats te nemen op een stoel en 1,5 meter afstand houden van de  naaste en andere cliënten en/of bezoekers.
  • Wanneer een bezoeker met de bewoner een wandeling wil maken of een bezoekje aan familie of vrienden wilt afleggen dan moet afstemming plaatsvinden met de zorgmedewerker over het tijdstip en de duur.

  

Informatie voor bezoekers van de dagzorg 

  • De dagzorg is weer opgestart

 

Informatie voor vrijwilligers

  • Vrijwilligerswerk is onder voorwaarden weer mogelijk. We bekijken op dit moment welke vrijwilligersgroep weer opgestart kan worden en per wanneer dit mogelijk is. Het opstarten zal gefaseerd gebeuren, dit wordt gecoördineerd door de coördinator informele zorg. Vrijwilligers dienen bij hun werk zoveel mogelijk de 1,5 meter te kunnen waarborgen.

  

Meer weten?

  • Kijk voor actuele informatie en voor vragen en antwoorden over het virus op de site van het RIVM, https://www.rivm.nl/
  • Bel met het landelijke publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351
  • Houd voor actuele informatie onze website in de gaten of bel met de locatie.