Levenstijdschrift voor cliënten

01-01-1970 - Careaz regio Oost Gelre
 

Met de overhandiging van een glossy over haar leven aan mevrouw klein Nienhuis sluit Careaz, regio Oost Gelre, het pilotproject Levenstijdschrift af. Tijdens het project maakten vrijwilligers van Humanitas en Careaz in samenwerking met uitgeverij Jilster voor vijf cliënten deze tijdschriften met mooie verhalen, anekdotes en foto’s over henzelf. Het geeft een kijkje in hun leven van toen en nu, waardoor vrijwilligers en zorgmedewerkers iemand beter leren kennen als zij verhuizen naar Careaz.

Als mensen verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum, zijn medewerkers vaak goed op de hoogte van hun huidige situatie. Echter, om iemand echt goed te leren kennen en om de persoon achter de ziekte te zien, is het fijn om van hun levensgeschiedenis op de hoogte te zijn. Het levenstijdschrift maakt het mogelijk echt in contact te komen met cliënten, samen in gesprek gaan en te luisteren naar hun geschiedenis en hier rekening mee te houden.

Op verzoek van cliëntenraad
De aanleiding voor het pilotproject was de vraag van de cliëntenraad om iets te ontwikkelen dat het verhaal vertelt over iemands leven, op maat gemaakt, passend bij iemands levensstijl en situatie om zo cliënten de best mogelijk zorg te geven. Naast dat het een mooi middel is om iemand beter te leren kennen, is het tijdschrift ook een mooi document voor de bewoner zelf en hun familie. Mevrouw klein Nienhuis: “Het is een enorm geschenk om mezelf precies zoals ik ben, terug te zien. Ook mijn kinderen bestelden een exemplaar, zo waardevol vinden ze het”.

Meerwaarde persoonlijke glossy groot
Na de pilot evalueerde Careaz het maken en inzetten van het levenstijdschrift. Mireille Wopereis, coördinator Informele zorg en projectleider van de pilot: “De meerwaarde van de persoonlijke glossy is groot, zeker als mensen ons zelf niet meer over hun leven kunnen vertellen, bijvoorbeeld door dementie. Ons voornemen is dan ook om ermee door te gaan. We bekijken de komende tijd op welke manier we het aan kunnen bieden aan huidige bewoners die dit leuk vinden en aan mensen die op onze wachtlijst staan.”