Tijdelijke huisvesting Careaz Antoniushove in wijk Flierbeek

10-07-2019 - Careaz Antoniushove
10-07-2019 - Lichtenvoorde
 
Eind 2018 werd bekend gemaakt dat het woonzorgcentrum Careaz Antoniushove in het centrum van Lichtenvoorde plaats zal maken voor een geheel nieuw complex dat wordt gebouwd op dezelfde locatie.  Naar verwachting start de sloop van het gebouw in het voorjaar van 2020 en worden de deuren van het nieuwe Careaz Antoniushove eind 2021 weer geopend.


In samenwerking met gemeente Oost Gelre heeft Careaz zorgvuldig gezocht naar een locatie waar de bewoners van Careaz Antoniushove gedurende de periode van sloop en nieuwbouw kunnen wonen. Een perceel grond gelegen aan de Kievitstraat en de Buizerd in wijk Flierbeek in Lichtenvoorde bleek hiervoor de juiste plek. De gemeente is bereid mee te werken aan tijdelijke huisvesting op deze locatie en heeft hiertoe een principebesluit genomen.


Naar verwachting wordt begin 2020 gestart met de bouw van het nieuwe, tijdelijk onderkomen en is deze in het voorjaar van 2020 gereed om 90 bewoners te kunnen huisvesten. De tijdelijke voorziening zal bestaan uit twee bouwlagen en is van alle gemakken voorzien. De voorziening zal voor een periode van 6 jaar worden gebruikt, waarvan de eerste twee jaar voor huisvesting van bewoners van Careaz. Tijdens de vier resterende jaren zal zorginstelling Azora gedurende twee jaar gebruik maken van  de huisvesting, voor de overige periode wordt nog gezocht naar een invulling.


“Wi-j blieft in Lechtenvoorde”

“Wij zijn blij met deze mooie plek in Lichtenvoorde die ons niet alleen in staat stelt een goed tijdelijk onderkomen voor onze bewoners te realiseren, maar die ook voldoende ruimte biedt om onze bezoekers van de dagopvang, bezoekers van de maaltijdvoorziening in het restaurant en de deelnemers aan ons activiteitenprogramma allemaal op één locatie te blijven ontvangen”, aldus Van den Hurk, regiomanager Oost Gelre bij Careaz.


“Wi-j blieft toch wa in Lechtenvoorde?”, was de vraag die de afgelopen maanden vele malen werd gesteld en die nu eindelijk beantwoord kon worden. Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers zijn afgelopen weken over de recente ontwikkelingen geinformeerd onder andere tijdens diverse informatiebijeenkomsten. “Het is fijn dat we nu duidelijkheid hebben kunnen geven over de beoogde locatie en we blijven gelukkig dichtbij. Ook is het fijn om te horen dat de samenstelling van de groepen bewoners en de zorgteams zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Dat brengt een beetje rust. Een verhuizing is al spannend genoeg“.


Nieuwe buren

Begin juli informeerde Careaz de nieuwe buren van de tijdelijke huisvesting in het gemeentehuis van Oost Gelre. Op de agenda stonden een uitleg over het te bouwen complex, de bouwperiode en de bewoners. Vanuit gemeente Oost Gelre werd een toelichting gegeven op het besluit van B&W, de relatie met het geldend bestemmingsplan en de verdere procedure die zal worden gevolgd om de plannen te kunnen realiseren.


Meer informatie

Informatie over de locatie en informatie en impressies over de tijdelijke huisvesting vindt u hier. 


Heeft u vragen?

Bent u bewoner, mantelzorger of familie? Dan kunt u met uw vragen natuurlijk terecht bij onze zorgmedewerkers. Bezoeker van onze dagzorg of deelnemer aan ons activiteitenprogramma? Stel uw vragen dan gerust aan de welzijnscoaches. Als u regelmatig mee eet in ons restaurant, dan kunt u met uw vragen terecht bij één van onze gastvrouwen. Heeft u vragen maar geen vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie? Neem dan contact op via nieuwbouw@careaz.nl. Wij helpen u graag verder!