Nieuwe impressies nieuwbouw Careaz Antoniushove

07-03-2019 - Careaz Antoniushove
07-03-2019 - Careaz Antoniushove
 

Een veertigtal bezoekers luisterde woensdagavond tijdens de open inloopavond op het gemeentehuis aandachtig naar de presentatie van Careaz, planbureau Fame en gemeente Oost Gelre. Deze avond werd georganiseerd om een toelichting te geven op de nieuwbouwplannen voor Careaz Antoniushove voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan op 8 maart 2019.

 

Tijdens de presentatie werden de meest recente impressies van het nieuwe complex  getoond. De ontwerpen zijn nog niet geheel definitief, maar geven een duidelijk beeld van het hetgeen er op deze mooie plek in Lichtenvoorde zal worden gebouwd. Deze beelden delen wij dan ook graag met u.