Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Waar worden de gegevens van mijn vader voor gebruikt?

Van welke diensten van Careaz u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Uiteraard behandelen wij uw gegevens zorgvuldig. Er is een speciale wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die deze zorgvuldigheid regelt en die u in staat stelt om dat te controleren. Hieronder staan de belangrijkste zaken over uw privacy.

De plichten van Careaz

  • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de zorg- en dienstverlening, om het beheer en beleid van Careaz doelmatig te kunnen bepalen en ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en statistiek om wettelijke verplichtingen na te komen. 
  • U wordt in de zorgovereenkomst op de hoogte gesteld dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
  • Alle medewerkers van Careaz gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. 
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan volgens de wet noodzakelijk is.

Uw rechten

  • U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • Soms is het van belang dat een medewerker van Careaz met iemand anders overlegt en informatie uitwisselt, bijvoorbeeld de huisarts. Dit mag echter alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
  • U mag altijd uw dossier inzien. Bij foutieve of teveel gegevens heeft u het recht om deze te laten veranderen.

Het volledige privacyreglement is op te vragen bij de recepties van onze woonzorgcentra in Borculo, Dinxperlo en Lichtenvoorde en het Thuiszorgkantoor in Lichtenvoorde.