Kwaliteit van zorg is voor mij kwaliteit van leven. Hoe wordt er voor mijn moeder in het verpleeghuis gezorgd?

Careaz wil u de best mogelijke kwaliteit van zorg bieden vanuit de overtuiging dat dit onze belangrijkste maatschappelijke opdracht is én vanuit de overtuiging dat dit ook aansluit bij waar onze medewerkers hun werkplezier uit halen.

Het kwaliteitsplan van Careaz beschrijft hoe wij deze opdracht willen realiseren en wat u van ons mag verwachten op alle aspecten van de zorg die wij leveren. De cliënt is het vertrekpunt voor dit plan. U bepaalt dus hoe wij als zorgverleners en zorgorganisatie optimaal en liefdevol kunnen bijdragen aan wat voor u kwaliteit van leven is. Het is aan ons om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te willen leren en verbeteren. Vervolgens is het aan u het resultaat van deze inspanningen te beoordelen.

In februari 2020 bracht Careaz de Care4You uit. Een nieuwsbrief voor en door medewerkers van Careaz met daarin persoonlijke verhalen van collega's en informatie over de verschillende projecten waar we met elkaar aan werken. Te beginnen met een terugblik over 2019; Wat waren de doelen, wat ging er goed en wat kan er beter? U kunt deze nieuwsbrief lezen als ons kwaliteitsverslag.  

 

.