Kwaliteit van zorg is voor mij kwaliteit van leven. Hoe wordt er voor mijn moeder in het verpleeghuis gezorgd?

Careaz wil u de best mogelijke kwaliteit van zorg bieden vanuit de overtuiging dat dit onze belangrijkste maatschappelijke opdracht is én vanuit de overtuiging dat dit ook aansluit bij waar onze medewerkers hun werkplezier uit halen.

Het kwaliteitsplan van Careaz beschrijft hoe wij deze opdracht willen realiseren en wat u van ons mag verwachten op alle aspecten van de zorg die wij leveren. De cliënt is het vertrekpunt voor dit plan. U bepaalt dus hoe wij als zorgverleners en zorgorganisatie optimaal en liefdevol kunnen bijdragen aan wat voor u kwaliteit van leven is. Het is aan ons om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te willen leren en verbeteren. Vervolgens is het aan u het resultaat van deze inspanningen te beoordelen.

In mei 2019 bracht Careaz de ‘Careaz Happinaz 2018’ uit. Een magazine met persoonlijke verhalen en informatie die vertellen waaraan het afgelopen jaar gewerkt is binnen onze organisatie. U kunt dit lezen als ons kwaliteitsverslag.