Mijn huishoudelijke hulp maakt niet goed schoon. De zorgafspraken van mijn vader worden mij niet verteld.

Careaz probeert mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er misverstanden ontstaan of dat u over sommige zaken niet tevreden bent. We beschouwen elke klacht als een gratis advies om onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. Om een klacht snel en goed op te lossen, werken we met een paar spelregels.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

De eerste stap is de klacht te bespreken met de betrokken medewerker. Ook, of daarna, kan de klacht worden gemeld bij de assistent regiomanager of de regiomanager. Binnen zes weken krijgt u altijd een reactie van ons. Bent u nog niet tevreden of wilt u een advies over de behandeling van uw klacht? Meld de klacht dan bij uw vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Uiteraard gebeurt die bemiddeling alleen met uw instemming en op vertrouwelijke wijze.

Vertrouwenspersonen

Careaz heeft drie vertrouwenspersonen.
Regio Oost Gelre/Winterswijk - mevrouw A.M. Maalderink-Busch, telefoonnummer 06 - 13790716
Regio Berkelland - mevrouw A. Looman, telefoonnummer 0545 - 271795
Regio Aalten - mevrouw G.J. Lammers-Hakkert, telefoonnummer 0315 - 651327

Onafhankelijke klachtencommissie

Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kan ook de klachtencommissie worden ingeschakeld. Dit is een onafhankelijke regionale commissie waarvan verschillende zorginstellingen gebruik maken. De klacht kan worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie per mail via  secr.klachtencommissie@szmk.nl  of per post gericht aan Klachtencommissie, T.a.v. mevrouw Nathalie Hoitink-Sesink, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. Een kort bericht waarin de klacht omschreven staat, is voldoende. Eventueel helpt de vertrouwenspersoon of een lid van de klachtencommissie hierbij.  Binnen tien dagen stuurt de commissie een brief, waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.

Leden van de klachtencommissie:
Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
Dhr. V. Weijermars
Dhr. J. Freriks
Dhr. R. van Amelsvoort
Mw. L. Hiddink
Mw. C. Sloetjes

Indien onverhoopt de klacht, na inschakeling van de klachtencommissie, niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie zorg (Wkkgz), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissiezorg.nl). Of u kunt zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, deze heeft een eigen website:https://www.igj.nl. Op deze website staat een directe verwijzing naar "klachten, melden en aanvragen". Via de link https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl is een contactformulier beschikbaar.

Geïnteresseerd in de volledige beschrijving van de klachtenregeling van Careaz? Deze leest u hier.