Waar kan ik terecht over vragen over een veilige woonomgeving? Zijn de tarieven van de thuiszorg in verhouding met de kwaliteit?

Juist in deze tijd is het belangrijk dat de mening van cliënten - úw mening dus - gehoord wordt. Careaz werkt met een Cliëntenraad die iets met uw mening en suggesties kan doen. Deze bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers vanuit het woonzorgcentrum, de kleinschalige woongroepen met verpleeghuiszorg of de thuiszorg en heeft een onafhankelijke voorzitter. 

Uw mening is belangrijk

De Cliëntenraad denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Careaz over veranderingen die gevolgen hebben voor cliënten. Met de mening en adviezen van de Centrale Cliëntenraad wordt terdege rekening gehouden.

De Cliëntenraad kijkt naar zaken die voor alle cliënten van Careaz van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan voeding, de tarieven, het leefklimaat, veiligheid, kwaliteit of bouwplannen. Uw ideeën dat iets beter en anders geregeld kan worden, ontvangt de Cliëntenraad graag. U kunt hiervoor op werkdagen contact zoeken met de Cliëntenraad via het Bedrijfsbureau van Careaz:
Het Brook 2
7132 EJ Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 - 37 42 73
Mailen kan natuurlijk ook: ccr@careaz.nl