Ondersteuning onafhankelijke cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg en hiervoor een indicatie van het CIZ heeft, kan gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw familielid met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 


Deze onafhankelijke cliëntondersteuner moet gecontracteerd zijn of worden door Menzis Zorgkantoor. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u een lijst met contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners: https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning