De nieuwbouwplannen voor Careaz Antoniushove zijn prachtig! Waar gaat mijn vader wonen tijdens de bouwperiode?

U heeft er vast al het een en ander over gehoord; Careaz gaat nieuw bouwen in het centrum van Lichtenvoorde. Over een paar jaar staat op de plek van het huidige gebouw een geheel nieuw Antoniushove. Een fijne plek om veilig te wonen en anderen te kunnen ontmoeten en waar kwalitatief goede zorg- en welzijnsdiensten worden geboden.
 

Het nieuwe Careaz Antoniushove

Circa 100 mensen met een intensieve zorgvraag krijgen een eigen appartement in het nieuwe Antoniushove. Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij de realisatie van deze nieuwe woonzorgvoorziening is dat de bewoners zich thuis moeten voelen in hun eigen onderkomen. Dat ze het leven kunnen leiden op een manier die bij hen past en die zoveel mogelijk aansluit op de manier waarop ze gewend zijn om te leven. Hoeveel en welke zorg daarbij wordt geleverd kan worden aangepast aan de specifieke behoefte van de bewoner. Een fijn thuis, omringd door goede zorg.

Een warm thuisgevoel willen we ook bieden aan de bezoekers van de dagactiviteiten, mensen die dagzorg ontvangen, familie, vrijwilligers en aan de buurtbewoners. Een fijn sociaal contact draagt daar in belangrijke mate aan bij. In het ontwerp is hier rekening mee gehouden door veel aandacht en ruimte te besteden aan de mogelijkheden voor samenzijn en voor toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld op centrale buurtpleinen en in het nieuw te ontwerpen park.

Hoe het geheel er uit komt te zien? Het ontwerp is geïnspireerd op prachtige, historische panden die hebben gestaan op de locatie van het huidige Antoniushove. Zo is er onder andere de Meisjesschool, die refereert naar het oorspronkelijke klooster St. Joseph, met daarin vanaf 1912 de meisjesschool, en de Dorpse Villa geïnspireerd op de historische villa van Van Basten Batenburg. De laatste impressies van de nieuwbouw bekijkt u hier. 
 

Planning

We verwachten dat het nieuwe Careaz Antoniushove aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. Precies de datum aangeven kunnen we nu nog niet. Bij het bouwen van deze grote projecten zijn we namelijk van heel veel factoren afhankelijk. Van vergunningen, de beschikbaarheid van nutsbedrijven, maar ook bijvoorbeeld van het weer. Tijdens de sloop- en bouwperiode biedt een tijdelijke huisvesting aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde een gezellig en volwaardig onderkomen aan alle bewoners, cliënten van de dagzorg, bezoekers van de dagactiviteiten en de restaurantbezoekers. Naar verwachting zal de verhuizing naar deze tijdelijke huisvesting plaatsvinden in september 2020. De sloop van het huidige Antoniushove zal direct na deze verhuizing starten. 
 

Tijdelijke huisvesting

Wilt u alvast meer weten over de indeling van de tijdelijke huisvesting aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde? U vindt hier de plattegrond van de appartementen, de plattegrond van de begane grond, de eerste verdieping en een indruk hoe het gebouw op het perceel wordt geplaatst.