Ik zie dat mijn collega bewoners mishandelt. Door structurele onderbezetting kunnen we geen goede zorg meer geven.

 

Careaz vindt het belangrijk dat medewerkers op een veilige manier hun vermoedens van misstanden binnen de organisatie kunnen melden. Die melding heeft geen gevolgen voor de betrokkene als dit volgens de opgestelde klokkenluidersregeling van Careaz plaatsvindt. Deze regeling is gebaseerd op het model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg.