Extra informatie over kosten en vergoedingen

Het is mogelijk bij Careaz voor eigen rekening aanvullende diensten af te nemen. Hierbij kunt u denken aan de klussendienst, internet, het wassen van kleding of een wijkpas voor het bezoeken van activiteiten. Een overzicht en de actuele tarieven van deze diensten kunt u opvragen bij de recepties van onze woonzorglocaties.

Financiering van de zorg in Nederland

Wanneer u thuis hulp of zorg nodig heeft of bij Careaz komt wonen voor zorg, dan gaat dit uiteraard gepaard met kosten. Er is in Nederland een aantal mogelijkheden om voor vergoeding van deze kosten in aanmerking te komen:

  • Wmo: hieruit worden huishoudelijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verzorging, logeeropvang en mantelzorgondersteuning vergoed,
  • Wijkverpleging via de zorgverzekeringswet: hieruit worden persoonlijke verzorging en verpleging en palliatief terminale zorg thuis vergoed,
  • Wet langdurige zorg: hieruit worden wonen met zorg, modulair pakket thuis, volledig pakket thuis en palliatief terminale zorg bij een zorgorganisatie vergoed,
  • Persoonsgebonden budget (PGB).

De meest actuele informatie over vergoedingen en uw eigen bijdrage leest u op deze website.

Vraag onze consulenten

U kunt voor meer informatie ook altijd bellen met de consulenten van Careaz. Tijdens kantoortijden zijn zij bereikbaar via het centrale telefoonnummer: 0544-397010 (voor iedereen in de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk). Ze helpen u graag!