Duurzaamheid

Vanuit onze maatschappelijke opdracht willen wij een duurzame organisatie zijn waarbij we de verantwoordelijkheid nemen een gezonde leef- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers te creëren. Dit doen wij door verschillende mogelijkheden voor beweging en ontspanning aan te bieden voor cliënten en medewerkers, maar bijvoorbeeld ook met een mooi aangelegde tuin die zorgt voor een prettige en groene leef- en werkomgeving. Tot slot streven we zoveel mogelijk naar duurzame zorg, duurzaam personeelsbeleid en duurzaam vastgoed.

 

Duurzame zorg

Om duurzame zorg te leveren werken we zoveel mogelijk samen met partners in de Achterhoek. Dit met als doel goede (doeltreffende) zorg te leveren op een zo doelmatig mogelijke wijze. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk inzetten van behandelaren, het in gezamenlijkheid leveren van de nachtzorg thuis in de gehele regio Oost-Achterhoek en de samenwerking op het gebied van de toepassing én opschaling van zorgtechnologie in de thuiszorg.

 

Duurzaam personeelsbeleid

We insterveren in een goede en gezonde werksfeer, -cultuur en -omgeving. Naast het voorkomen van verzuim, investeren we in gezonde en vitale medewerkers die goed inzetbaar zijn en blijven waardoor zij betere zorg- en dienstverlening kunnen leveren, productiever zijn en continuïteit van zorg geboden kan worden. Dit doen we door speciale aandacht aan gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers te geven. Zo is bijvoorbeeld de projectgroep 'Careaz sterk in beweging' opgericht om onze medewerkers en ons als organisatie te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes op leefstijlthema’s als bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

 

Duurzaam vastgoed

Voor wat betreft duurzaam vastgoed stellen wij ons (pro-)actief op ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van energieverbruik. Dit betekent dat we zuinig omgaan met energie, CO2 uitstoot zoveel mogelijk proberen te beperken en een duurzaam beleid voeren dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen vanuit de EED (Energy Efficiency Audit). Ook zal straks het gebouw van onze woonzorglocatie Antoniushove in Lichtenvoorde na de nieuwbouw voldoen aan de vigerende BENG-normering.