Ik vertrouw het niet, maar elke dag langs gaan kan ook niet.
Mijn vader gaat soms 's nachts op pad. Ik maak me zorgen.

Het kan voor een mantelzorger lastig zijn om een dementerende partner of dementerende ouders alleen te laten. Eigentijdse hulpmiddelen van Careaz kunnen dan helpen. Een mantelzorger kan dan zonder zorgen een dagje weg, terwijl de dementerende ondertussen goed in de gaten wordt gehouden.

Alarmering

In het begin van de dementie kan een alarmering een uitkomst zijn. Via een rode knop op een armband of aan een koord om de nek, kan een dementerende een noodoproep doen. Er wordt dan meteen actie ondernomen.
Bij wat verder gevorderde dementie werkt alarmering niet meer. In dit stadium van dementie kan het voorkomen van dwalen uitkomst bieden. Dwaalpreventie is een systeem dat aan de deur wordt bevestigd en wordt ingesteld op door u aangegeven tijden. Op het moment dat de bewoner de woning op ongewenste tijden verlaat, gaat er een signaal naar de meldcentrale en wordt er polshoogte genomen door een medewerker van Careaz.

Elke dag contact

Als het niet lukt om elke dag langs te gaan bij de dementerende voor wie u zorgt, biedt Careaz twee mogelijkheden om deze zorg van u over te nemen. Via de telefoon of met de iPad kunnen wij het welzijn van uw naaste dagelijks nagaan. Als er iets mis is, onderneemt Careaz onmiddellijk actie.