Mijn demente vader aankleden gaat moeizaam. Zijn er tips?
Ben ik de enige die het zorgen voor mijn vrouw best zwaar vindt?

Nederland telt ruim 300.000 mantelzorgers die zorgen voor een familielid of bekende met dementie. Alzheimer Nederland ontwikkelde speciaal voor hen de eerste app: de Alzheimer Assistent.

App voor steun en advies

Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen, maar samenleven met of zorgen voor iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen. Op zulke momenten kunt u behoefte hebben aan steun en advies. Met de Alzheimer Assistent app leest u ervaringen en tips in tekst én in video over meer dan 60 onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Het aanbod van informatie blijft groeien. Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met of zorgt voor iemand met dementie.

Meer informatie en de download links zijn te vinden op de website: alzheimerassistent.nl.