Actuele informatie coronavirus?

Verpleeg- en verzorgingstehuizen sluiten hun deuren voor bezoek en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. Het kabinet heeft deze maatregel genomen om de bewoners en de medewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus. Daarom zijn onze locaties gesloten voor bezoek.

 

Het gaat ons echt aan het hart dat bewoners en verwanten elkaar tijdelijk niet meer kunnen ontmoeten. We doen er alles aan om de mensen op andere manieren in contact te laten blijven, onder andere door beeldbellen.

 

Het spreekt voor zich dat in het geval van terminale bewoners én bewoners waarvan de gezondheidstoestand ernstig verslechtert, in afstemming met de zorg individuele bezoekafspraken gemaakt kunnen worden met hun naasten.

 

De afgelopen tijd zijn onze bewoners en medewerkers verrast met kaarten, knutsels, bloemen, lekkers en andere lieve initiatieven. Al deze gebaren zijn hartverwarmend en worden bijzonder op prijs gesteld. Kijk  op onze Facebook-pagina om hier meer over te zien (ook te bekijken als u zelf geen Facebook hebt). 

 

Heeft u vragen? Houd voor actuele informatie onze website in de gaten of bel met uw locatie.

 

 

Algemene informatie 

Binnen Careaz is een coördinatieteam ingesteld dat regelmatig bij elkaar komt en alle betrokkenen bij Careaz informeert. We volgen de richtlijnen van het RIVM en trekken samen op met onze collega-organisaties in de regio. Onze medewerkers informeren we via intranet over de meest actuele maatregelen, protocollen en werkinstructies, bijvoorbeeld over het dragen van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

 

Informatie voor bewoners en cliënten

 • Activiteiten op de woonzorglocaties gaan door voor groepjes van maximaal 3 bewoners en waar voor 1,5 meter onderlinge afstand kan worden gezorgd.
 • Op de kleinschalige woongroepen voor mensen met dementie gaan de deuren dicht, zodat bewoners op hun eigen groep blijven.
 • Afspraken met kapper voor bewoners gaan tot nader order niet door. Dit geldt ook voor afspraken met de pedicure, tenzij dit medisch noodzakelijk is.
 • Paramedici en tandartsen worden alleen ingezet bij urgente en noodzakelijke behandelingen.
 • Bewoners mogen zich begeven in aangrenzende afgesloten of omheinde tuinen en terrassen.
 • In de thuiszorg mag een thuiszorgcliënt op bezoek bij een familielid (en andersom). Het algemene kabinetsbesluit van 23 maart is dan van toepassing. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar niet in een groep. Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou 1,5 meter afstand tot elkaar.

 

Informatie voor mantelzorgers en familie

 • Het is voor familie helaas niet mogelijk om een bewoner mee te nemen naar huis. Als de familie toch daartoe besluit, dan kan Careaz niet langer instaan voor de continuïteit van zorg en is ook thuiszorg niet mogelijk. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg. 
 • Voor terminale bewoners én bewoners waarvan de gezondheidstoestand ernstig verslechtert, kunnen individuele bezoekafspraken gemaakt worden met hun naasten, in afstemming met de zorg.
 • Er worden geen overledenen meer opgebaard op het eigen appartement.

 

Informatie voor bezoekers van de dagzorg 

 • De dagzorg is tot nader order gesloten.

 

Informatie voor vrijwilligers

 • Vrijwilligerswerk is tot nader order niet mogelijk.

 

Meer weten?

Het nieuws over het coronavirus verandert met de dag.

 • Kijk voor actuele informatie en voor vragen en antwoorden over het virus op de site van het RIVM, rivm.nl.
 • Bel met het landelijke publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351