Waar kan ik terecht over vragen over een veilige woonomgeving? Zijn de tarieven van de thuiszorg in verhouding met de kwaliteit?

Juist in deze tijd is het belangrijk dat de mening van cliënten - úw mening dus - gehoord wordt. Careaz werkt met Cliëntenraden die iets met uw mening en suggesties kunnen doen. Cliëntenraden behandelen suggesties en klachten die er toe kunnen leiden dat het in uw groep of op uw afdeling beter wordt.

De Centrale Cliëntenraad

Naast de Regionale Cliëntenraden heeft Careaz ook een Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Regionale Cliëntenraden en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die geen banden heeft met Careaz. Deze Centrale Cliëntenraad kijkt naar zaken die niet alleen voor één regio, maar voor alle cliënten van Careaz van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan voeding, de tarieven, het leefklimaat, veiligheid, kwaliteit en bouwplannen.

De Centrale Cliëntenraad denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Careaz over veranderingen die gevolgen hebben voor cliënten. Met de mening en adviezen van de Centrale Cliëntenraad wordt terdege rekening gehouden.

U kunt op werkdagen contact zoeken met de Centrale Cliëntenraad via het Bedrijfsbureau van Careaz:
Het Brook 2
7132 EJ Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544 - 37 42 73
Mailen kan natuurlijk ook: ccr@careaz.nl