Themabijeenkomst: mantelzorg en juridische zaken

14-09-2018 - Kaasboerderij Weenink in Lievelde

Soms zijn mensen onvoldoende of niet meer in staat voor zichzelf te zorgen en zaken regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of een aandoening binnen het autistisch spectrum. Of vanwege een psychiatrische aandoening, of door toenemende dementie. Het kan dan wenselijk zijn om dan een belangenbehartiger aan te stellen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. En wat is dan het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en een curator? En wanneer is een volmacht nodig? Wat leg je vast in een levenstestament? 

Notaris legt uit
Tijdens een thema-avond, georganiseerd door onze samenwerkingspartner VIT-hulp bij mantelzorg, krijgt u hierover uitleg. Maar ook over zaken als schenkingen en wettelijke regelingen rondom eventuele wens tot euthanasie. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer u goed geïnformeerd bent over diverse mogelijkheden, kan dat helpen om tijdig te overleggen en een keuze te maken. Kandidaat-notaris mevrouw mr. Marianne Peters - van Ruler van Notariskantoor Roerdink & Stevelink te Groenlo geeft u deze avond uitleg over:

  • Testament en Levenstestament
  • Wanneer is iemand handelingsonbekwaam?
  • Mentorschap, Bewindvoering en Ondercuratelestelling
  • Euthanasievraagstuk: wat is belangrijk om vast te leggen?
  • Schenkingen

Datum, locatie en programma
Donderdag 27 september bent u van harte welkom bij Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HGin Lievelde:
19.15 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
19.30 uur Aanvang bijeenkomst
20.15 uur Pauze
20.30 uur Vervolg uitleg en gelegenheid tot stellen van vragen
21.15 uur Afronding en sluiting (uiterlijk 21.30 uur)
Deelname is gratis, koffie en thee wordt u aangeboden. 

Aanmelden
Aanmelden is zeer gewenst in verband met de organisatie. Dit doet u via telefoonnummer (0544) 82 00 00 op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur, of via email: info@vithulpbijmantelzorg.nl.
Bel gerust als u eerst wat meer wilt weten!

Meer informatie over wat VIT nog meer voor mantelzorgers doet, leest u hier.