Vernieuwde BBL-opleiding

07-09-2018 - Careaz

Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, zoeken zorgorganisaties naar manieren om nieuwe mensen voor de zorg op te leiden. Zo bieden Careaz, ouderenzorg, en De Lichtenvoorde, gehandicaptenzorg, samen met het regionale opleidingscentrum Graafschap College een vernieuwde BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) aan. Drieëntwintig nieuwe leerlingen van 18 tot 50+, van hypotheekadviseur tot zorgachtergrond, zijn begin september enthousiast van start gegaan.

Via het volwassenenonderwijs van het Graafschap College worden verpleegkundigen en verzorgenden bij beide zorgorganisaties opgeleid. Bij Careaz acht studenten voor Verzorgende en drie voor Verpleegkundige. Bij De Lichtenvoorde leren vier mensen voor Verpleegkundigen en acht leerlingen doen de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ). Het bijzondere en vernieuwende aan alle opleidingen is de zogenaamde PEGL-route: het Praktijk Ervarings Gericht Leren. Een vorm van onderwijs dat naast de algemene verplichte vakken vooral studiemateriaal bevat op basis van zorgvragen van cliënten. Maatwerk als opleiding dus.

Cliënt en omgeving als startpunt
Vragen van cliënten zijn allemaal verschillend en kunnen bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging, dagbesteding of ziektes (bijvoorbeeld Alzheimer). Alle student-medewerkers  bepalen aan de hand van de cliënten waar ze mee werken hun eigen leertraject, dat inhoud krijgt op basis van de vraag van de cliënt.  Wanneer een student alle werkprocessen van de opleiding denkt te beheersen, kan het examen aangevraagd worden. Zo rond iedereen aan de hand van de praktijk en in een andere volgorde de opleiding af met een landelijk erkend diploma.