Mogelijk nieuwe thuiszorgorganisatie

13-07-2016 - Careaz Thuiszorg

Zorgorganisaties Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep en Marga Klompé hebben het initiatief genomen de haalbaarheid van een gezamenlijke thuiszorgorganisatie te onderzoeken.  De veranderingen en digitalisering in de zorg en toenemende eisen van zorgverzekeraars, zorgen ervoor dat budgetten (geleidelijk) kleiner worden en de werkgelegenheid op het spel komt te staan. De mogelijke krachtenbundeling zorgt voor betere vooruitzichten.

Zorg van A-Z
Bestuurders van Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep en Marga Klompé hebben vanwege deze ontwikkelingen het initiatief genomen om de haalbaarheid van een gezamenlijke thuiszorgorganisatie te onderzoeken. Een organisatie waar deskundigheid en warme aandacht worden gecombineerd. Samen kunnen de vier zorgorganisaties het hele palet aan zorg leveren. Daarnaast beschikken ze gezamenlijk over moderne wooncentra en over expertise in psychogeriatrie en revalidatie. Deze combinatie is de kracht van de nieuw te vormen thuisorganisatie.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het afgelopen half jaar vond het onderzoek naar de haalbaarheid plaats. MT-leden, medewerkers, cliëntenraden, Ondernemingsraden en Toezichthouders van de organisaties zijn hierbij betrokken en/of geïnformeerd. Tijdens de komende periode wordt een extra check uitgevoerd op de financiële onderbouwing en haalbaarheid van de nieuwe organisatie. Ook worden eventuele opmerkingen en adviezen vanuit de Cliëntenraden, Ondernemingsraden en Toezichthouders verwerkt. Er wordt in beeld gebracht welke stappen nodig zijn om de nieuwe organisatie daadwerkelijk op en in te richten. Tot die stappen behoren onder meer het aanvragen van goedkeuring bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Gevolgen voor de werkgelegenheid zijn nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk medewerkers hun werk behouden.