Samenwerking rondom kwetsbare ouderen

21-06-2016 - Careaz

Op 16 juni 2016 hebben diverse partners in de regio Oost-Achterhoek hun krachten gebundeld rondom kwetsbare ouderen. Gemeenten, Menzis zorgverzekeraar en partijen uit de zorg gaan samenwerken om het welbevinden, de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te verbeteren.

De komende jaren neemt het aantal kwetsbare ouderen toe in de regio Oost-Achterhoek.
Er is dus sprake van vergrijzing, maar er is ook ontgroening: er zijn minder zorgmedewerkers en mantelzorgers die voor de ouderen kunnen zorgen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Niet alleen op het gebied van zorg, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als eenzaamheid. Het is belangrijk dat ouderen ondersteund worden om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, ook als zij kwetsbaar zijn. En hulpverleners moeten met elkaar samenwerken, zodat hun zorg goed op elkaar aansluit.

Welbevinden, kwaliteit en zelfredzaamheid
De partners in de regio Oost-Achterhoek willen met hun samenwerking het welbevinden, de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen verbeteren. Het uitgangspunt is, dat een netwerk van zorgverleners rondom de huisartsenpraktijk de zorg voor de (kwetsbare) oudere begeleidt en het sociale netwerk van de oudere versterkt. Eerst wordt in de wijk gekeken wat de zorgvraag van ouderen is. Ouderen met een complexe zorgbehoefte krijgen intensieve begeleiding thuis.  Kwetsbare ouderen worden uitgenodigd voor een jaarlijkse controle.

Vraaggericht en samenhangend
Bij kwetsbare ouderen gaat het vooral om ouderen met fysieke, emotionele of sociale problemen, die gevolgen hebben voor hun kwaliteit van leven of zelfredzaamheid. Bij hen wordt gekeken wat zij nodig hebben en wie dit kan oppakken. Zo nodig, krijgen ze een regievoerder voor hun zorg en ondersteuning. De betrokken zorgverleners hebben vaste overlegmomenten en bespreken ook samen de situatie van de oudere. De zorg is dus vraaggericht en samenhangend: de oudere staat centraal en alle betrokkenen bij de zorg werken nauw samen.

De partners zijn: gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, zorgverzekeraar Menzis, huisartsenorganisatie HZOA, Marga Klompé, Careaz, Livio, Sensire, Buurtzorg, streekziekenhuis Koningin Beatrix, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, het netwerk Dementie Oost Achterhoek, VIT-hulp bij mantelzorg, de regionale Afdeling Alzheimer Nederland, en GGNet regio Achterhoek.