Alzheimer Café Berkelland op 12 maart

06-03-2019 - Careaz J.W. Andriessen

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert iedere tweede dinsdag van de maand een Alzheimer Café in Borculo. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighouden.

Thema van deze maand: De rol van de wijkverpleegkundige
Mensen met dementie hebben vaak te maken met verschillende mensen die zorg verlenen. Naast de mantelzorger(s) zijn dat vaak verpleegkundigen, dokters, thuiszorg en trajectbegeleiders die allemaal een andere zorgtaak op zich nemen. Voor mensen met dementie en hun naasten, is dat vaak ingrijpend. Het gevoel van falen of tekort schieten, omdat u het zelf niet meer (alleen) kunt. Vreemde mensen toelaten in uw huis en u bij intieme dagelijkse bezigheden laten helpen. Het is nogal wat!

Op dinsdag 12 maart komen Berkellandse wijkverpleegkundigen vertellen over hun werk. Ze vertellen op welke manier zij helpen en hoe zij dit afstemmen met de mensen die hun zorg nodig hebben, zodat de regie altijd bij de mens met dementie en hun naasten blijft.

Wanneer: dinsdag 12 maart 2019
Waar: Grand café van het woonzorgcentrum Careaz J.W.Andriessen, Koppeldijk 40 in Borculo
Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel met de Alzheimertelefoon van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland: 06-13514411