Vanuit welke visie verleent Careaz zorg?
Vinden jullie het belangrijk wat ik eigenlijk wil?

‘Zorg persoonlijk maken’ is de belangrijkste opdracht van Careaz: u goed willen kennen. Het gaat niet alleen om uw vraag naar zorg, maar juist ook om wie u bent. Goed weten wat u belangrijk vindt, bijdragen aan uw levensgeluk: daar gaat het om. Daarom richten we ons naast medische zorg ook op uw welbevinden en zingeving.

Door de verschuiving naar de thuiszorg enerzijds en de steeds hogere ouderdom van mensen anderzijds heeft het geen zin om strikt vast te houden aan strakke grenzen tussen thuiszorg en de zorg in de woonzorgcentra. Uitgaan van wat u nodig heeft en daarover communiceren met iedereen die bij die zorgvraag betrokken is: dat is de visie van Careaz.

Deze visie vat Careaz samen in drie kernwoorden: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. U vertelt zelf aan welke zorg behoefte is en waar die zorg het beste kan worden aangeboden. Daar houdt Careaz dan zo goed mogelijk rekening mee. Persoonlijke zorg, dichtbij en vertrouwd: dat is onze koers.